html web builder


Hotové projekty -
využitie makier

Využitie makra na vygenerovanie letákov s technickou špecifikáciou vo formáte PDF. Údaje sú prenášané z jedného súboru vytvoreného a spravovaného v MS Excel.

Príklad letáku

Využitie makra na kontrolu aktuálnosti dátumov skúšok v zozname materiálov. Aktualizácia  dátumov a generovanie skúšobných protokolov.

Rozhranie na kontrolu dátumov

Využitie makra na vygenerovanie cenovej ponuky. Pre výber položiek slúži tabuľka produktov s cenami vytvorená v MS Excel

Využitie makra na ukladanie naskenovaných dokumentov prijatých v maily priamo z tlačiarne. Súbory sa ukladajú priamo do zložitej adresárovej štruktúry, podľa priradeného znaku.

Mobirise